Príležitostné podujatia v CVČ v školskom roku 2016/2017

Názov podujatia Dátum konania Zodpovedný zamestnanec TOV
Porada trénerov 30.8. 2016 Puškášová vzdelávacia
DOD v CVČ 12.9. 2016 Puškášová, Vychov. športová
Ustanovujúce stretnutie členov RMP 19.9. 2016 Dávid, RMP kult. spoločenská
Polícia deťom September 2016 Korintuš, Vych. spoločenská
Cyklistické preteky M.L.Szankaia September 2016 Vychov. športová
Čarujeme s Harry Potterom 24.9. 2016 Vych. kult.-spoločenská
PS učiteľov TV Október 2016 Dávid vzdelávacia
Prednes Zlatá podkova Október 2016 Puškášová, vychov. vzdelávacia
Stretnutie členov RMP 10x za šk. rok Dávid, RMP kult.-spoločenská
LAN party 4x za šk. rok Dávid, RMP kult.-spoločenská
Jesenné aranžovanie 24.10. 2016 Puškášová, vychov. kult.-spoločenská
Deň starých rodičov v Domove dôchodcov Október. 2016 Vych. vzdelávacia
Hallowen pochod, párty 28.10. 2016 RMP, Vych. kult.-spoločenská
Jesenné prázdniny v CVČ (rodičovský servis) 28.10. 2016 - 31.10. 2016 Vychovávatelia kult.-spoločenská
Konferencia o mládeži - RMP a RMKK Október 2016 Dávid, RMP vzdelávacia
Svetový deň behu - Beh s prekvapením 5.11. 2016 Dávid, RMP športová
Spomienky na 17. november 17.11. 2016 Dávid, RMP vzdelávacia
Mikuláš na ľade 6.12. 2016 Dávid, Molčan kult.-spoločenská
Mikulášske tvorivé dielne December 2016 Vychov. kult.-spoločenská
Mikuláš 2016 prichádza 5.12. 2016 Vychov. kult.-spoločenská
Predvianočné korčuľovanie 23.12. 2016 Dávid, Molčan športová
Silvestrovský beh 31.12. 2016 Dávid, RMP športová
Vianočné prázdniny v CVČ 27-29.12. 2016 2-5.1. 2017 Vychov. kult.-spoločenská
Výročie oslobodenia Rožňavy 23.1. 2017 Mesto Rožňava, Dávid, RMP kult.-spoločenská
Valentínske tvorivé dielne 14.2. 2017 Soltészová, Dávid, RMP kult.-spoločenská
Vesmírna cesta za dobrodružstvom 3.2. 2017 Puškášová, vych. kult.-spoločenská
Korčuľovanie s najmenšími 3.2. 2017 Puškášová, vych. kult.-spoločenská
Konferencia mládežníckych parlamentov Košického kraja Február, Marec 2017 Vych. športová
Študentský ples 10.3. 2017 Puškášová, Labanczová, Molčan, RMP kult.-spoločenská
Jarné prázdniny - karneval na ľade, rodičovský servis, výlety do okolia Rožňavy 6-10.3. 2017 Vychov. kult.-spoločenská
Veľkonočný trh, tvorivé dielne Apríl/Máj 2017 Vychovávatelia kult.-spoločenská
Deň narcisov Apríl 2017 Puškášová, vych. charitatívna činnosť
Rok Ľ. Štúra Hviezdoslavov Kubín 30.3. 2017 Puškášová, vych. kult.-spoločenská
Deň učiteľov, prijatie učiteľov u primátora Marec 2017 Mesto Rožňava kult.-spoločenská
Noc usilovných škriatkov do sveta fantázie 18.3. 2017 Vych. kult.-spoločenská
Veľkonočné tvorivé dielne apríl 2017 Vych. kult.-spoločenská
Veľkonočné prázdniny v CVČ - rodičovský servis 13.4. - 18.4 2017 Vychovávateľia CVČ Prac. spol.
Sport creative day - na kolieskových korčuliach farebne Apríl 2017 (sobota) Molčan, Labanczová športová
Otvorenie dopravného ihriska apríl 2017 Puškášová, Labanczová, Molčan, RMP športová
Kočíkový deň apríl 2017 sobota vych. kult.-spoločenská
Deň Zeme 21.4. 2017 Puškášová, Vych. enviromentálna výchova
Stavanie mája - kultúrny program Máj 2017 Mesto Rožňava, Vych. kult.-spoločenská
Živé knižnice Apríl - Máj 2017 GK, CVČ kult.-spoločenská
Prvomájový výstup na Volovec, čistenie lokality v prírode 1.5. 2017 Dávid, RMP športová, turistika
Vatra oslobodenia - kultúrny program 8.5. 2017 Gerža, Mesto Rožňava kult.-spoločenská
Futbalový turnaj prípraviek Máj 2017 Dávid, Molčan športová
Deň behu s Adriánom Máj 2017 CVČ, Olympijský klub HG, Mesto Rožňava, RMP športová, kultúrna
Oči plné radosti (pre deti na námestí) Máj 2017 Puškášová, Labanczová, Molčan, RMP športovo - zábavná
Mama day pri príležitosti Dňa matiek 13.5. 2017 Vych. kult.-spoločenská
Živé knižnice Rok Ľ. Štúra Máj 2017 Vychovávatelia CVČ kult.-spoločenská
Noc literatúry - Rok Ľ. Štúra Máj 2017 CVČ, GK kult.-spoločenská
Letné aranžovanie Máj 2017 Labanczová pracovná
Čo sa hýbe to je živé Apríl, Máj 2017 Vychovávatelia CVČ šport.-spol.vedná
Deň detí, Zábavno - súťažné podujatia pre deti 1-2.6. 2017 Vychovávatelia CVČ športovo - zábavná
Hug Day Jún 2017 Dávid, RMP kult.-spoločenská
Deň otvorených dverí pre ZŠ Jún 2017 Vych. kult.-spoločenská
Deň otvorených dverí pre MŠ Jún 2017 Vych. kult.-spoločenská
Centropárty Jún 2017 Vych. kult.-spoločenská
Deň olympijského dňa Jún 2017 CVČ, Gemerský olympijský klub športová
Vyhodnotenie olympijád Jún 2017 Puškášová, Vych. kultúrna, prac.
Buble Day 25.8. 2017 RMP, Vych. kult.-spoločenská
Letné kino, Movie nighty s prespávačkou Júl - August 2017 Puškášová, RMP kult.-spoločenská
Leto začína - letné tábory 1.7 - 31.8. 2017 Puškášová, Vych. kult.-spoločenská, športová

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*