Medzinárodný deň detí 2017

Prvý jún patrí každoročne deťom. Ani rok 2017 nie je výnimkou. V tento deň oslavujú všetky školy, škôlky, ale aj rodičia detí či centrá voľného času. My, v Centre voľného času v Rožňave, sme Medzinárodný deň detí strávili v krásnom prostredí Gombaseckej jaskyne, kam si prišli MDD vychutnať žiaci základných škôl ale aj materských škôlok. Pre detičky boli pripravené zaujímavé atrakcie. Okrem vstupu do jaskyne, ktorý patril medzi tie naj zážitky, si mohli deti vyskúšať preťahovanie lanom, zahrať si basketbal, naučiť sa prvú pomoc, ale aj zahrať si kolky či zabehnúť slalom. Všetky tieto aktivity boli sprevádzané detskými pesničkami, na ktoré si deti mohli aj zatancovať. Za Centrum voľného času v Rožňave môžeme povedať, že sme si tento deň neskutočne užili. Ďakujeme vedeniu Gombaseckej jaskyne nielen za pozvanie ale tiež za srdečný prístup a tešíme sa opäť o rok.

O nás

Centrum voľného času organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin a v rámci vyučovania. Každoročne organizujeme rôzne podujatia ako napr.: Študentský ples, Deň Zeme, Karneval na ľade, Mikuláš prichádza atď. Počas školských prázdnin zabezpečujeme prímeské tábory a rodičovský servis. CVČ ponúka pre detí a mládež bohatú ponuku záujmových útvarov ako napr.: Mažoretky, Šporťáčik, Gymnastika, Šéfkuchár bez čapice, Túlavé topánky, Florbal, Futbal, Stolný tenis, Hokej, Bedminton...

Deň Zeme 2016

Pri príležitosti Dňa Zeme CVČ pripravilo pre deti 1.stupňa ZŠ a pre deti MŠ rôzne aktivity. Do CVČ prišlo vyše 150 detí. Pre deti boli pripravené rôzne stanovištia ako napr.: triedenie odpadu, kurz prvej pomoci, kreslili obrázky symbolizujúce Zem, riešili úlohy so zvieratkami a rastlinkami atď. Na konci dňa dostali všetky deti malé darčeky.

Deň otvorených dverí 3.9.2015

Dňa 3.9.2015 sa slávnostne otvorili brány Centra voľného času v Rožňave a detičky si mohli pozrieť priestory centra, nádvoria, mohli sa dozvedieť všetko o ponúkaných krúžkoch, aktivitách a akciách a mohli sa zabaviť na rôznych stanovištiach

Slávik Slovenska 2017

V Sobášnej sieni v Rožňave, tak ako každý rok v tomto čase, zazneli dňa 16. mája 2017 melódie ľudových piesní v podaní žiakov a žiačok základných škôl z okresu Rožňava. Žiaci súťažili v troch kategóriách, ktoré posudzovala odborná porota zložená z radov učiteľov hudobnej výchovy. 27. ročník súťaže mal teda vysokú úroveň a konkurencia spevákov bola veľká. Z mnohých speváckych výkonov nám naskakovali zimomriavky. Dúfame, že všetci zúčastnení zachovajú tejto súťaži priazeň aj v budúcom roku a tešíme sa nielen na ich výkony, ale aj na príliv nových talentov. Zároveň vám ponúkame zostrich niektorých speváckych výkonov.

Letné prázdniny 2016

CVČ Rožňava ponúka počas letných prázdnin bohatú ponuku letných táborov. Každý tábor je tematický zameraný na iné aktivity. Tábory sú určené pre deti od 4. - 15. rokov. Pre deti sme v lete 2016 pripravili tieto tábory: Športáčik, Pohoďáčik, Rybky na plavbe do Maďarska, Malí kuchtíci, Adiosland...

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*