Kalendár obvodných kôl športových súťaží

Názov súťaže Veková kategória Termín Organizátor Termín krajského kola
Základné školy:
Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 3.10. 2017 CVČ Rožňava 10.10. 2017
Bedminton žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 8.-9.11. 2017 CVČ Rožňava 20-24.11. 2017
Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 26.10. 2017 CVČ Rožňava 13-16.11. 2017
Gymnastický štvorboj A B C ZŠ 19.4. 2018 CVČ Rožňava 23-27.4. 2018
Florbal žiakov ZŠ 1.1. 2002 a ml. 21.11. 2017 CVČ Rožňava 4-8. 12. 2017
Florbal žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 23.11. 2017 CVČ Rožňava 4-8.12 2017
Volejbal žiakov ZŠ 1.1. 2002 a ml. 10.5. 2018 CVČ Rožňava 21-25.5. 2018
Volejbal žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 11.5. 2018 CVČ Rožňava 21-25.5. 2018
Basketbal žiakov ZŠ 1.1. 2002 a ml. ? CVČ Rožňava 5-9.3. 2018
Basketbal žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. ? CVČ Rožňava 5-9.3. 2018
Hádzaná žiakov ZŠ 1.1. 2002 a ml. x CVČ Rožňava 14-18.5. 2018
Hádzaná žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. x CVČ Rožňava 14-18.5. 2018
Vybíjaná žiačok ZŠ 1.1. 2005 a ml. 22.3. 2018 CVČ Rožňava
Minifutbal ZŠ - McDonald s Cup 1.9. 2007 a ml. 1. stupeň ZŠ koedu. 4.5. 2018 CVČ Rožňava
Malý futbal žiakov ZŠ 1.1. 2005 a ml. 25.4. 2018 CVČ Rožňava 7-11.5. 2018
Malý futbal žiačok ZŠ 1.1. 2005 a ml. 27.4. 2018 CVČ Rožňava 7-11.5. 2018
Atletika žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2002 a ml. 15-18.5. 2018 CVČ Rožňava 4-6.6. 2018
Orientačný beh 1.1. 2002 a ml. CVČ Rožňava 28.5. 2018
Stredné školy:
Cezpoľný beh žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 3.10. 2017 CVČ Rožňava 10.10. 2017
Aerobik žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. ? CVČ Rožňava 4-8.12. 2017
Stolný tenis žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 14.11. 2017 CVČ Rožňava 4-8.12. 2017
Bedminton žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 19.10. 2017 CVČ Rožňava 23-27.10. 2017
Florbal žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. 9.11. 2017 CVČ Rožňava 20-24.11 2017
Florbal žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 10.11. 2017 CVČ Rožňava 20-24.11. 2017
Futsal žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. 28.11. 2017 CVČ Rožňava 5-9.3. 2018
Hádzaná žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. x CVČ Rožňava ?
Hádzaná žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. x CVČ Rožňava ?
Basketbal žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. 22.2. 2018 CVČ Rožňava 5-9.3. 2018
Basketbal žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 21.2. 2018 CVČ Rožňava 5-9.3. 2018
Volejbal žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. 11.4. 2018 CVČ Rožňava 16-20.4. 2018
Volejbal žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. 12.4. 2018 CVČ Rožňava 16-20.4. 2018
Futbal žiakov SŠ 1.1. 1998 a ml. 27.3. 2018 CVČ Rožňava 16-20.4. 2018
Atletika žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1998 a ml. ? CVČ Rožňava 2-4.5. 2018
Orientačný beh 1.1. 1998 a ml. x CVČ Rožňava 28.5. 2018

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*