Kalendár obvodných kôl športových súťaží

Názov súťaže Veková kategória Termín Organizátor Termín krajského kola
Základné školy:
Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 6.10. 2016 CVČ Rožňava 12.10. 2016
Bedminton žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 18.-21.10. 2016 CVČ Rožňava
Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 15-17.11. 2016 CVČ Rožňava 21-25.11. 2016
Gymnastický štvorboj A B C ZŠ 28-31.3. 2017 CVČ Rožňava 3-12.4. 2017
Florbal žiakov ZŠ 1.1. 2001 a ml. 22-25.11. 2016 CVČ Rožňava 28.11- 2.12. 2016
Florbal žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 22-25.11. 2016 CVČ Rožňava 28.11- 2.12. 2016
Volejbal žiakov ZŠ 1.1. 2001 a ml. 21-24.3. 2017 CVČ Rožňava 27-31.3. 2017
Volejbal žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 21-24.3. 2017 CVČ Rožňava 27-31.3. 2017
Basketbal žiakov ZŠ 1.1. 2001 a ml. 1-3.3. 2017 CVČ Rožňava 13-15.3. 2017
Basketbal žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 1-3.3. 2017 CVČ Rožňava 13-15.3. 2017
Hádzaná žiakov ZŠ 1.1. 2001 a ml. x CVČ Rožňava 2-5.5. 2017
Hádzaná žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. x CVČ Rožňava 2-5.5. 2017
Vybíjaná žiačok ZŠ 1.1. 2004 a ml. 16-19.5. 2017 CVČ Rožňava 22-23.5. 2017
Minifutbal ZŠ - McDonald s Cup 1.9. 2006 a ml. 1. stupeň ZŠ koedu. Máj 2017 CVČ Rožňava Máj 2017
Malý futbal žiakov ZŠ 1.1. 2001 a ml. 2-5.5. 2017 CVČ Rožňava 9-12.5. 2017
Malý futbal žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 2-5.5. 2017 CVČ Rožňava 9-12.5. 2017
Atletika žiakov a žiačok ZŠ 1.1. 2001 a ml. 23-26.5. 2017 CVČ Rožňava 5-9.6. 2017
Orientačný beh 1.1. 2001 a ml. x CVČ Rožňava 26.5. 2017
Stredné školy:
Cezpoľný beh žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 6.10. 2016 CVČ Rožňava 12.10. 2016
Aerobik žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 18-21.10. 2016 CVČ Rožňava 26.10. 2016
Stolný tenis žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 15-17.11. 2016 CVČ Rožňava 21-25.11. 2016
Bedminton žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 18.21.10. 2016 CVČ Rožňava 24.10. 2016
Florbal žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. 22-25.11. 2016 CVČ Rožňava 28.11.- 2.12. 2016
Florbal žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 22-25.11. 2016 CVČ Rožňava 29.11. 2016
Futsal žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. 1-2.12. 2016 CVČ Rožňava 5-6.12. 2016
Hádzaná žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. x CVČ Rožňava 25.4. 2017
Hádzaná žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. x CVČ Rožňava 20.4. 2017
Basketbal žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. 4-7.4. 2017 CVČ Rožňava 10-12.4. 2017
Basketbal žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 4-7.4. 2017 CVČ Rožňava 10-12.4. 2017
Volejbal žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. 19-21.4. 2017 CVČ Rožňava 24-28.4. 2017
Volejbal žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 19-21.4. 2017 CVČ Rožňava 24-28.4. 2017
Futbal žiakov SŠ 1.1. 1997 a ml. 11-12.4. 2017 CVČ Rožňava 20-21.4. 2017
Atletika žiakov a žiačok SŠ 1.1. 1997 a ml. 25-28.4. 2017 CVČ Rožňava 4.5. 2017
Orientačný beh 1.1. 1997 a ml. x CVČ Rožňava 26.5. 2017

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*