Predmetové olympiády a postupové súťaže

> > < > < > < < < < << << << <<

Školský rok 2017/2018
Jesenné aranžovanie 24.10. 2017 iuventa
Olym­piá­da zo slo­ven­ské­ho ja­zy­ka a li­te­ra­tú­ry C 29.11. 2017 iuventa
Šaliansky Maťko 26.1. 2018 iuventa
Tech­nic­ká olym­piá­da A, B 30.11. 2017 iuventa
Olympiáda v anglickom jazyku 1A, 1B 16.1. 2018 iuventa
Olympiáda v nemeckom jazyku 1A, 1B 18.1. 2018 iuventa
Ma­te­ma­tic­ká olym­piá­da (Z5) a (Z9) 24.1. 2018 iuventa
Geografic­ká olym­piá­da E, F, G 6.2. 2018 iuventa
Biologic­ká olym­piá­da C 8.2. 2018 iuventa
Dejepisná olympiáda 15.2. 2018 iuventa
Pytagoriáda P3, P4, P5, P6, P7, P8 13.3. 2018 iuventa
Hviezdoslavov Kubín 26.3. 2018 iuventa
Chemická olympiáda D 23.3. 2018 iuventa
Biologic­ká olym­piá­da E 11.4. 2018 iuventa
Slávik Slovenska 10.5. 2018 iuventa
Fyzikálna olympiáda E, F 16.3. 2018 iuventa
Biologic­ká olym­piá­da D 25.4. 2018 iuventa
Jesenné aranžovanie 23.5. 2018 iuventa
Školský rok 2016/2017
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 23.11. 2016 iuventa
Technická olympiáda 1.12. 2016 iuventa
Olympiáda v nemeckom jazyku 19.1. 2017 iuventa
Olympiáda v anglickom jazyku 17.1. 2017 iuventa
Matematická olympiáda (Z5,Z9) 24.1. 2017 iuventa
Šalianky Maťko 27.1. 2017 iuventa
Biologická olympiáda "C" 16.2. 2017 iuventa
Geografická olympiáda 7.2. 2017 iuventa
Dejepisná olympiáda 14.2. 2017 iuventa
Pytagoriáda (P3, P4, P5, P6, P7, P8) 14-15.3. 2017 iuventa
Chemická olympiáda 23.3. 2017 iuventa
Fyzikálna olympiáda 16.3. 2017 iuventa
Hviezdoslavov Kubín 30.3. 2017 iuventa
Matematická olympiáda (Z6,Z7,Z8) 4.4. 2017 iuventa
Biologická olympiáda E (zoo, bot, geo) 29.3. 2017 iuventa
Biologická olympiáda D 25.4. 2017 iuventa
Slávik Slovenska 2017 16.5 2017 iuventa
Na bicykli bezpečne 3.5. 2017 iuventa
Letné aranžovanie 22.5. 2017 iuventa

Termínovník v školskom roku 2017/2018

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*