Krúžky v školskom roku 2017-2018

Pondelok
Šéfkuchár bez čapice (ZŠ) 14.30 - 16.30 Mgr. Karolína Labanczová
Floorball (ZŠ) 17.30 - 19.30 Mgr. Dávid Vaško
Utorok
Fit Gym (ZŠ) 14.30 - 16.30 Mgr. Michaela Dovicová
Hudobné štúdio 1 (ZŠ) 16.00 - 18.00 Mgr. Dávid Vaško
Streda
Stolný tenis (ZŠ) 13.00 - 15.00 Mgr. Dávid Vaško
Hudobné štúdio 2 (ZŠ,SŠ) 15.00 - 17.00 Mgr. Dávid Vaško
Šporťáčik (MŠ) 15.30 - 17.00 Mgr. Karolína Labanczová
Štvrtok
Rožňavský mládežnícky parlament (ZŠ) 15.00 - 17.00 Mgr. Dávid Vaško
Mini Dance (MŠ) 15.30 - 17.30 Mgr. Michaela Dovicová
Žiacky parlament (ZŠ) 17.45 - 19.45 Mgr. Michaela Dovicová
Piatok
Gymnastika (ZŠ) 14.00 - 16.00 Mgr. Michaela Dovicová
Slobodní a mladí (ZŠ,SŠ) 15.00 - 17.00 Mgr. Dávid Vaško
Sobota
Túlavé topánky raz mesačne Mgr. Karolína Labanczová

Externí zamestnanci

Pondelok
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 14.00 - 15.30 L. Drobňak
Gymnastika (m. telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 14.00 - 16.00 A. Dovala
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.00 - 16.30 M. Gallo
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.00 - 16.30 L. Dávid
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.00 - 16.30 P. Štyvar
Basketbal (SOŠT) 15.30 - 17.00 B. Helmeczy
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 15.30 - 17.00 L. Drobňak
Basketbal (športová hala) 15.30 - 17.30 M. Buzinkayová
Futbal (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 15.30 - 17.00 A. Gyombér
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 16.30 - 18.00 M. Gallo
Futbal (ihrisko, SOŠT) 16.30 - 18.00 J. Benedik
Basketbal (športová hala) 17.00 - 18.30 M. Repaszká
Karate (m. telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 17.30 - 19.00 D. Banďoš
Utorok
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.30 - 17.00 L. Dávid
Basketbal (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 16.00 - 17.30 B. Helmeczy
Taekwondo (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 16.00 - 18.00 N. Angyalová
Streda
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 14.00 - 15.30 L. Drobňak
Futbal (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 14.30 - 15.30 A. Gyombér
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 15.00 - 16.30 M. Gallo
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.00 - 16.30 P. Štyvar
Basketbal (SOŠT) 15.30 - 17.00 B. Helmeczy
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 15.30 - 17.00 L. Drobňak
Basketbal (športová hala) 15.30 - 17.30 M. Buzinkayová
Karate (m. telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 15.30 - 17.30 D. Banďoš
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 16.30 - 18.00 M. Gallo
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 16.30 - 18.00 J. Benedik
Basketbal (športová hala) 17.00 - 18.30 M. Repaszká
Štvrtok
Basketbal (športová hala) 15.00 - 16.30 B. Helmeczy
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.00 - 16.30 P. Štyvar
Futbal (ihrisko, SOŠT) 15.30 - 17.00 L. Dávid
Basketbal (športová hala) 15.30 - 17.30 M. Buzinkayová
Basketbal (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 16.00 - 17.30 B. Helmeczy
Taekwondo (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 16.00 - 18.00 N. Angyalová
Futbal (ihrisko, SOŠT) 16.30 - 18.00 J. Benedik
Piatok
Futbal (telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 14.00 - 15.30 A. Gyombér
Gymnastika (m. telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 14.00 - 16.00 A. Dovala
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 14.00 - 15.30 L. Drobňak
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 15.00 - 16.30 M. Gallo
Basketbal (SOŠT) 15.30 - 16.30 B. Helmeczy
Basketbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 15.30 - 17.00 L. Drobňak
Basketbal (športová hala) 15.30 - 17.30 M. Buzinkayová
Basketbal (športová hala) 16.00 - 17.00 M. Repaszká
Futbal (ihrisko, SOŠT, športová hala) 16.30 - 18.00 M. Gallo
Karate (m. telocvičňa ZŠ Ulica pionierov) 17.30 - 19.00 D. Banďoš

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*