Kontakty:

Základná škola Pionierov 1, Rožňava - Centrum voľného času
Pionierov 1, Rožňava, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/7345278
Web: www.zspionierka.edupage.org e-mail: pionierka.zs@gmail.com

  • PaedDr. Erika Mihalovičová, riaditeľka ZŠ
    Tel.: 0918 348 975, 0944 468 887

CVČ ROŽŇAVA

Napíšte nám


*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*