Letný tábor SLNEČNÝ DEŇ

Letný tábor ŠPORŤÁČIK

Letný tábor POHOĎÁČIK

Škola roka 2017

JUNIOR RUN 2017

Úžasný výlet do botanickej záhrady 2017

Medzinárodný deň detí 2017

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*