Školský rok 2017/2018

Cyklistické preteky Memoriál L. Szántaia

Výstava motýľov na rožňavskom jarmoku


Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ a SŠ 2017/2018

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok Stredných škôl.

Školský rok 2016/2017


Letný tábor INDIÁNSKE PIERKO

Letný tábor TÚLAVÉ TOPÁNKY


Letný tábor HOLLYWOOD

Letný tábor SLNEČNÝ DEŇ


Letný tábor ŠPORŤÁČIK

Letný tábor POHOĎÁČIK


Škola roka 2017

JUNIOR RUN 2017


Úžasný výlet do botanickej záhrady 2017

Medzinárodný deň detí 2017


Súťaž DEŇ ZEME v CVČ

Letné aran­žo­va­nie


Slávik Slovenska 2017

Na bi­cyk­li bez­peč­ne


Biologická olympiáda

Šikovné rúčky


Deň Zeme v CVČ

Jarné prázdniny v CVČ

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*