Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Typ Odkaz na stiahnutie
Žiadosť o prijatie na záujmovú činnosť v CVČ v školskom roku 2017/2018. .pdf
Odhláška zo záujmovej činnosti v CVC. .pdf
Súhlas so zverejnením. .pdf
Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. .pdf
Záväzná prihláška dieťaťa na rodičovský servis. .pdf
Záväzná prihláška dieťaťa do letného - denného tábora. .pdf

*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ULICA PIONIEROV 1, ROŽŇAVA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*