Aktuality
0.0000 | CVČ Rožňava

Oznam o kružkovej činnosti.

všetkým účastníkom krúžkovej činnosti v Centre voľného času nasledovné informácie o začatí činnosti nájdete kliknutím na túto Aktualitu.
0.0000 | CVČ Rožňava

Prihláška a ponuky

Ponuky do záujmových krúžkov a Prihlášku nájdete v ponuke Krúžková činnosť
17.11.2014 o 18.00 hod. | CVČ Rožňava

Medzinárodný deň študentstva a deň boja za slobodu a demokraciu - POZVÁNKA

Mesto Rožňava a Centrum voľného času, v spolupráci so Študentským parlamentom mesta Rožňava pri CVČ, Vás srdečne pozývajú na spomienkový akt.

Untitled Document