Aktuality
0.0000 | CVČ Rožňava

Oznam o kružkovej činnosti.

všetkým účastníkom krúžkovej činnosti v Centre voľného času nasledovné informácie o začatí činnosti nájdete kliknutím na túto Aktualitu.
0.0000 | CVČ Rožňava

Prihláška a ponuky

Ponuky do záujmových krúžkov a Prihlášku nájdete v ponuke Krúžková činnosť
22.12.2014 o 10.00 hod. | CVČ Rožňava - prízemie

Predvianočné korčulovanie

Využi prázdniny športom.

Untitled Document