Aktuality
0.0000 | CVČ Rožňava

Oznam o kružkovej činnosti.

všetkým účastníkom krúžkovej činnosti v Centre voľného času nasledovné informácie o začatí činnosti nájdete kliknutím na túto Aktualitu.
0.0000 | CVČ Rožňava

Prihláška a ponuky

Ponuky do záujmových krúžkov a Prihlášku nájdete v ponuke Krúžková činnosť
18.9.2014 | CVČ Rožňava

ČARO NADVORIA

CVČ v Rožňave a mesto Rožňava, v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rožňave, s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského v Rožňave, s Domom Matice slovenskej Rožňava, so Správou národného parku Slovenský kras a Študentským parlamentom mesta Rožňava pri C

Untitled Document